Bezpieczny Kredyt 2% – kryteria udziału i ograniczenia